U bent hier als         |      
 
 Welkom

Welkom op de website van de omgevingsvisie voor Leusden,

De gemeente Leusden maakt het komende jaar samen met inwoners, bedrijven en organisaties twee visies die antwoord geven op de vraag: Hoe moet Leusden er in de toekomst uit gaan zien? Eén visie voor het buitengebied van de gemeente en één voor de bebouwde kommen van Achterveld en Leusden. 

De visies worden anders dan anders. We nemen de vraagstukken uit de samenleving als uitgangspunt voor deze visie. Zichtbaar is dat de samenleving steeds sneller verandert en inwoners en ondernemers steeds makkelijker zelf initiatieven nemen en plannen aandragen. De gemeente wil de uitvoering hiervan met dit nieuwe beleid makkelijker gaan maken en loopt hiermee vooruit op de nieuwe Omgevingswet. De omgevingsvisie wordt hét instrument voor het strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving, en is vanaf 2018 verplicht.

Onder nieuws vindt u de totale lijst met vraagstukken, voortgekomen uit de interviews, de ambtelijke werksessie en de werkplaatsen voor de bewoners. 

Onder achtergronden vindt u meer informatie over het project.

Onder de agenda ziet u hoe u kunt meedoen aan het maken van deze visie.

De gemeenteraad heeft besloten een Brede Maatschappelijke discussie te voeren over de toekomst van Leusden met als centrale vraag of Leusden na 2025 nog verder moet groeien. Dit heeft effecten op de planning van de omgevingsvisies. KIik hier voor het nieuwsbericht hierover. Nadere informatie volgt z.s.m.