U bent hier als         |      
 
 Nieuws
03
Op 9 maart jl. organiseerden we een werkatelier over de visie stedelijk gebied, waarin we met ruim 30 deelnemers op zoek zijn gegaan naar de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst van Leusden. De thema’s tijdens deze bijeenkomst waren gebaseerd op de eerder gehouden interviews. In de werkplaats over wonen kwamen allerlei vraagstukken over het wonen door ouderen naar voren, maar ook het aantrekken van nieuwe inwoners en het versterken van de sociale cohesie op buurtniveau. Om de leefkwaliteit van Leusden te vergroten zijn nieuwe relaties gelegd met het landelijk gebied. Het dorpshart is eveneens onderwerp van discussie geweest. Blijft dit een winkelgebied of werken we toe naar een multifunctioneel dorpshart met een mix aan functies? Alle vraagstukken werken we de komende tijd uit naar een geheel van potentiele oplossingen, welke we breed zullen bespreken tijdens de gebiedsconferentie in juni.