U bent hier als         |      
 
 Nieuws
03
Op 22 maart jl. volgde een werkatelier over de visie landelijk gebied, waarin we met ruim 50 deelnemers op zoek zijn gegaan naar de belangrijkste vragen voor de toekomst van het platteland van Leusden. De thema’s tijdens deze bijeenkomst waren gebaseerd op de eerder gehouden interviews.

Uit de werkplaats Mooi Leusden bleek hoe mooi veel inwoners het buitengebied vinden. Opgave is het verder verbinden en deels toegankelijk maken van natuurgebieden. Bovendien zijn allerlei versterkingen van de kwaliteit van natuur en de herkenbaarheid van cultuurhistorie aan bod gekomen. Ten aanzien van de landbouw zijn er enerzijds vragen over het doorontwikkelingen van een high tech landbouw voor de wereldmarkt naar boven gekomen, maar ging het ook over maatschappelijk draagvlak en relaties met de stad. Bij recreatie is de hoofdvraag of ‘we’ dit voor de Leusdenaar ontwikkelen of dat Leusden een (boven) regionale functie heeft. In de werkplaats over burgerkracht ging het gesprek al snel over de grote potentie ervan. Vragen bij het versterken van burgerkracht zijn, hoe je voor verbindingen in de samenleving zorgt, plannen flexibel kunt maken en hoe je ‘eigenaarschap’ ontwikkelt. Alle vragen werken we de komende tijd uit naar een geheel van potentiële oplossingen, welke we breed zullen bespreken met iedereen die geïnteresseerd is tijdens de gebiedsconferentie in juni.