U bent hier als         |      
 
 Nieuws
01

Op 13 en 19 mei hebben we op het gemeentehuis een tweetal ambtelijke inspiratiesessies gehouden om ideeën te bedenken bij de in het voorjaar opgehaalde vraagstukken. De ideeën zijn bedoeld als inspiratiebron voor de gebiedsconferentie, die op 28 juni as wordt gehouden in Leusden en voor de internetdiscussie die we in de zomer hopen op te starten. Tijdens de gebiedsconferentie hopen we met bewoners, ondernemers en maatschappelijke groepen een hele set aan ideeën te verzamelen om zo te komen tot een inspirerende en effectieve omgevingsvisie.