U bent hier als         |      
 
 Nieuws
13
In maart en juni jl. zijn er bijeenkomsten in het gemeentehuis geweest voor het maken van de omgevingsvisies voor het buitengebied en de bebouwde kommen van Achterveld en Leusden. Iedereen kon meedoen en vraagstukken en mogelijke oplossingen voor vele thema’s zijn besproken.  Na de zomer zou de internetfase van start gaan om zoveel mogelijk mensen bij de visievorming te betrekken. De bedoeling was om de visies dit jaar te voltooien. Niet voorzien in de planning was dat de raad deze zomer besloot een brede maatschappelijke discussie met de inwoners in Leusden en Achterveld te willen voeren over de toekomst van Leusden. Het afronden van de omgevingsvisies schuift hierdoor op in de tijd. De centrale vraag bij de brede maatschappelijke discussie (BMD) is of het aantal inwoners van Leusden na 2025 verder moet kunnen groeien om zo het voorzieningenniveau te kunnen handhaven. Dit om een vitale en krachtige gemeente te blijven. De gemeente gaat hierover in gesprek met inwoners, organisaties en betrokken partijen. De brede maatschappelijke discussie kan van grote invloed zijn op de inhoud van de omgevingsvisies die gaan over de ruimtelijke ontwikkeling tot 2030. Praten over groei vraagt niet alleen inzicht in het waarom en waarvoor, maar ook over de mate waarin en waar mogelijke zoekgebieden liggen voor extra groei (binnen en/of buiten stedelijk). Daarmee raakt de discussie direct aan de thema’s van de visieontwikkeling en kleurt het deze thema’s in. Je kunt de ruimte die er is tenslotte maar één keer benutten.
Op dit moment wordt nagedacht over de aanpak van de brede maatschappelijke discussie die dit jaar van start gaat. Een internetconsultatie zal hier in ieder geval deel van uitmaken. De gemeente streeft ernaar vóór de zomer van 2017 het hele traject af te ronden zodat de raad een besluit kan nemen over de omgevingsvisies en de BMD. Zodra meer bekend is over de verdere ontwikkeling van de visies in samenhang met de brede maatschappelijke discussie, melden wij dit hier.